Duyurular

 • 05/07/2019

  14 Aralık 2019 Tarihinde Yapılacak 2019-İSG Aralık Dönemi Sınav Duyurusu

  2019-İSG Aralık Dönemi Sınav Duyurusu
 • 04/04/2019

  2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019-İSG) KILAVUZU Yayınlandı

  2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019-İSG) KILAVUZU Yayınlandı
 • 24/01/2019

  FİİLİ ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DUYURU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI VE EĞİTİM KURUMLARININ DİKKATİNE

  FİİLİ ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DUYURU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI VE EĞİTİM KURUMLARININ DİKKATİNE
 • 25/01/2019

  18 MAYIS 2019 TARİHİNDE YAPILACAK 2019-İSG MAYIS DÖNEMİ SINAV DUYURUSU

  18 MAYIS 2019 TARİHİNDE YAPILACAK 2019-İSG MAYIS DÖNEMİ SINAV DUYURUSU
 • 29/11/2018

  ARALIK 2018 SINAVI TEKRAR EĞİTİMİ!!!

  15ARALIK 2018 TARİHİNDE YAPILACAK İGU A,B,C SINIFLARI İÇİN SON TEKRAR!
 • 19/11/2018

  ÖSYM'YE GEÇ BAŞVURU FIRSATI!

  İSG Sınavı için geç başvuru imkânı adaylara sadece 21 Kasım tarihinde bir günlüğüne tanınacaktır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

A.İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim
Programının İçeriği 
:


Eğitim kurumumuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce  18/10/2012 tarih ve 78-İG sayı ile iş güvenliği uzmanlığı eğitim kurumu olarak yetkilendirilmiş olup, İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının içeriği aşağıda açıklanmıştır.

1- Bu programın amacı, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara, mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

2- Yukarıda belirtilen bu temel amaç çerçevesinde iş güvenliği uzmanı olmak isteyen adaylara; öncelikle genel hukuk ve iş sağlığı ve güvenliği bilgisi, bunun ardından da işyerlerinde var olan risk etmenlerini fiziksel, kimyasal,
biyolojik, psikososyal gibi ana başlıklar altında sınıflandırılabilecek ayrıntılı bilgi verilecektir.

3- Yürüteceğimiz İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı çerçevesinde, programın amaç ve hedefleri aşağıda belirtilmiştir.

Maden ve inşaat sektörleri münhasıran ele alınmıştır.

- Ayrıca buna ek olarak metal ve kimyasektörleri gibi iş kazası ve meslek hastalıkları açısından önemli
sektörlerde yer alan işler de incelenecektir.

- İşyerlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmandan kaynaklanan risklerin ve bu risklerden korunma yöntemleri, her türlü tehlikeden kaynaklanan risklerin yönetimi hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmiştir.

4- İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının süresi, teorik bölümü 180 saattenuygulama
kısmı da 40 saatten az
 olmayacaktır. Kurumumuz gerek gördüğünde bu süreleri artırarak uygulayabilecektir.

5- Programın teorik bölümünün tamamı yüzyüze veya ilgili Yönetmelikte belirtilen oranlara uygun
olarak yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada uygulanmasıyla gerçekleştirilecektir.

6- Adayların, programın teorik bölümünü tamamladıktan sonra uygulama eğitimine başlamaları gerekmektedir. Adayların, programın teorik bölümünde edindikleri bilgileri uygulamada kullanmalarını sağlamak ve böylece uygulama becerilerini geliştirmek amacıyla, programın kalan 40 saatlik bölümü uygulamaya ayrılmıştır.

 

     
B.İş Güvenliği Uzmanı Temel Eğitim Programının Her Bir
Öğesi İle İlgili Program Geliştirme Süreci Esasları     :

Bu kısımda;     
Her konu için belirlenen amaç ve öğrenme hedefleri,
Programın içeriği,  
Öğretme-öğrenme süreci,
Ölçme-değerlendirme süreci,ile ilgili esaslara yer verilmiştir.

  
Programda Yer Alan Konuların Amaç Ve Öğrenme
Hedeflerine İlişkin Esaslar

İş Güvenliği Uzmanı Temel Eğitim Programında yer alan
her konunun genel amaçları ve daha sonra da öğrenme hedefleri (kazanımları)
belirlenmiştir. Böylece her konu ile katılımcılara kazandırılmak istenen
özellikler belirlenmiştir. Konunun genel amacı ve ayrıntılı amaçları,
öğretme-öğrenme sürecinin planlanması ve ölçme değerlendirme konusunda
eğiticiye, rehber olacaktır. 

·        
Programın İçeriği İle İlgili Esaslar

2.1. Programın içeriği belirlenirken; iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen mühendis, mimar ve teknik elemanların çalışmaları sırasında karşılaşacakları olgu ve olaylar göz önünde bulundurularak, işyerlerinde iş kazası ve meslek hastalıklarına yol açan etmenler, bu etmenlerden kaynaklanan riskler ve bu risklerden korunma
yöntemleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ve işyeri bazlı mikro politikalar gibi konulara dikkat edilmiştir.

Ayrıca seçilen bu konular, programda yer alan tüm konuların temel oluşturma ve bu temel üzerine diğer bilgilerin yerleştirilmesi açısından öğrenme önceliği ve kendi aralarında bütünlük arz etmeleri ölçütlerine göre sıralanmıştır.

Bu ölçütlerin seçilme nedeni esas olarak, iş güvenliği uzmanlığının (A), (B) ve (C) olmak üzere üç sınıfa bölünmüş olması ve (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığından başlamak üzere zamanla kazanılacak teknik uygulama tecrübesi ve başarılı olunması gereken ve her sınıf için ayrı ayrı düzenlenmiş olan sınavların varlığıdır.

Üç sınıfa ayrılmış olan iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerinde yer alan program içerikleri belirlenirken her konunun ağırlığı ayrı ayrı ele alınmış ve her sınıfta yer alan iş güvenliği uzmanlarının görev alacakları işyerleri dikkate alınmıştır.

Örneğin, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görev alacak olmaları nedeniyle, bu sınıf için düzenlenecek eğitimlerde güvenlik kültürü, hukuk bilgisi, kişisel koruyucu donanım ve ergonomi gibi konulara ağırlık verilmiştir.

(A) ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının az tehlikeliye ek olarak tehlikeli ve çoktehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde görev alacak olmaları nedeniyle risk etmenleri ve sektörel ayrımlar gibi konulara ağırlık verilmiştir.

Her üç sınıf uzmanlık için düzenlenecek eğitimlerde,
çalışma ortamı gözetimi, önleme politikaları, risk yönetimi ve
değerlendirilmesi gibi konular ise her işyerinde aynı öneme sahip olmaları
nedeniyle aynı oranda ağırlıklandırılmıştır. 

İstanbul Yolu Üzeri Gersan Sanayi Sitesi 2308 Sk. No 35 (Gersan PTT Karşısı) Ergazi/ANKARA
Tel : 0 312 257 21 33 - 0 312 257 21 27 - 0 312 257 21 47
Fax : 0 312 255 48 96
Email : info@seckinisg.com.tr