Duyurular

 • 05/07/2019

  14 Aralık 2019 Tarihinde Yapılacak 2019-İSG Aralık Dönemi Sınav Duyurusu

  2019-İSG Aralık Dönemi Sınav Duyurusu
 • 04/04/2019

  2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019-İSG) KILAVUZU Yayınlandı

  2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019-İSG) KILAVUZU Yayınlandı
 • 24/01/2019

  FİİLİ ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DUYURU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI VE EĞİTİM KURUMLARININ DİKKATİNE

  FİİLİ ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DUYURU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI VE EĞİTİM KURUMLARININ DİKKATİNE
 • 25/01/2019

  18 MAYIS 2019 TARİHİNDE YAPILACAK 2019-İSG MAYIS DÖNEMİ SINAV DUYURUSU

  18 MAYIS 2019 TARİHİNDE YAPILACAK 2019-İSG MAYIS DÖNEMİ SINAV DUYURUSU
 • 29/11/2018

  ARALIK 2018 SINAVI TEKRAR EĞİTİMİ!!!

  15ARALIK 2018 TARİHİNDE YAPILACAK İGU A,B,C SINIFLARI İÇİN SON TEKRAR!
 • 19/11/2018

  ÖSYM'YE GEÇ BAŞVURU FIRSATI!

  İSG Sınavı için geç başvuru imkânı adaylara sadece 21 Kasım tarihinde bir günlüğüne tanınacaktır.

Mesleki Eğitim

HUKUKİ DAYANAK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

 

Kanun Numarası                        : 6331

Kabul Tarihi                              : 20/6/2012

Yayımlandığı R.Gazete           : Tarih: 30/6/2012     Sayı :  28339

 Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 5  Cilt : 52 

Çalışanların eğitimi

MADDE 17 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.

(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

––––––––––––––

(1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “işyerlerinde” ibaresi “işlerde” şeklinde değiştirilmiştir.

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ "(2) 1/1/2009 tarihinden önce Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamına giren işlerde çalışmaya başlayan işçilere Milli Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 en çok 40 saatlik eğitim sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Tebliğ kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir." İŞLETMENİZDEKİ HANGİ İŞLER “AĞIR VE TEHLİKELİ İŞ “KAPSAMINDADIR?

İş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman kadrolarımız işletmenizdeki “Ağır ve Tehlikeli İşlerin” neler olduğu ve işletmede çalışan işçilerin hangi “Mesleki Eğitim Programına” katılacağını belirlemektedir.

İŞLETMENİZDE UYGULANACAK EĞİTİM PROGRAMI NASIL HAZIRLANIR? Uzmanlarca belirlenen Meslek Dalları ile ilgili olarak 32-40 saatlik Eğitim Modülleri işletmenin üretim konusuna uygun olarak İşletme yetkilileri ile birlikte seçilir. Her Eğitim Modülü 8 saat veya 8 saatin katları şeklindedir.

İŞLETMENİZDE UYGULANACAK EĞİTİM PROGRAMI NE ZAMAN YAPILIR?

Eğitim Programı öncesinde İşletme ve Mesleki Eğitim Merkezi ile birlikte bir protokol imzalanır.İşletmenin işçi sayısı, vardiya durumuna göre İnsan kaynakları Departmanı ile birlikte belirlenecek zaman dilimlerinde ve grup sayılarında eğitim programları hazırlanır. Bozüyük Mesleki Eğitim Merkezi, esnek çalışma saatlerine sahip, uzman Mesleki Eğitim kadrosu ile hizmet vermektedir.

BELGELENDİRME NASIL GERÇEKLEŞİR?

32 -40 saatlik Eğitim Programı sonunda Ders Öğretmenleri ve Mesleki Eğitim Yöneticilerin’ den katılacak sınav komisyonu ile birlikte çalışanlar sınava tabii tutulur. 100 üzerinden 50 alan kursiyer belgeyi almaya hak kazanır. 10 gün içinde belgeler hazırlanarak  işletmeye teslim edilir.

KİMLER EĞİTİME KATILMALIDIR?   Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamında çalışan ve Mesleki Yeterliliğini belgeleyemeyen zorunlu eğitimini tamamlamış tüm çalışanlar kanunen katılmak zorundadır.

KİMLER BU KAPSAM DIŞINDADIR?

Yaptığı işle ilgili “Mesleki Yeterliliğini” belgeleyen çalışanlar bu kapsam dışındadır.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ HANGİLERİDİR? Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olması zorunludur.

 

1. 3308 sayılı Kanuna göre verilen;       a. Diploma       b. Bitirme Belgesi       c. Yetki Belgesi       d. Sertifika       e. Bağımsız İşyeri Açma Belgesi       f. Kalfalık Belgesi       g. Ustalık Belgesi       h. Usta Öğreticilik Belgesi. 2. Türkiye İş Kurumu kontrolünde faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi.

3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi, operatör belgesi ve sürücü belgesi.

4. Ateşleyici Yeterlilik Belgesi.

5. Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler ile işçi ve işveren kuruluşları veya işveren tarafından Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler.

6. Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler

EĞİTİMİ ALDIRMAMANIN CEZASI VAR MIDIR?

İş kanunun 105/d Maddesine göre eğitimi olmayan her işçi için para cezası uygulanır.

6331 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

2015 Yılı Cezaları

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

17

26/1-ğ

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış her işçi için

1233

KİMLER 32 -40 SAATLİK EĞİTİM KAPSAMI DIŞINDADIR? Sigorta girişi 01.01.2009 tarihinden sonra olanlar bu eğitim programlarına katılamazlar.

EĞİTİM GRUPLARI KAÇAR KİŞİDEN OLUŞUR, NEREDE YAPILIR?

Eğitim grupları aynı mesleki eğitimi alanlar için maksimum 25 kişiden oluşur. Eğitimler genellikle İşletme içinde yapılmaktadır.

 

 

İstanbul Yolu Üzeri Gersan Sanayi Sitesi 2308 Sk. No 35 (Gersan PTT Karşısı) Ergazi/ANKARA
Tel : 0 312 257 21 33 - 0 312 257 21 27 - 0 312 257 21 47
Fax : 0 312 255 48 96
Email : info@seckinisg.com.tr